نماد سایت پاسخ ها

هر آمپر چند وات است

در پاسخ به سوال هر آمپر چند وات است باید گفت که :
آمپر (Ampere) و وات (Watt) دو واحد جداگانه با کاربرد متفاوت هستند. آمپر واحد اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی است که از یک نقطه به نقطه دیگر جریان می‌یابد، در حالی که وات واحد اندازه‌گیری قدرت یا توان الکتریکی است. برای تعیین مقدار وات باید ضرب شدت جریان به ولتاژ الکتریکی (واژه دیگر: توان الکتریکی) را محاسبه کرد.
به عنوان مثال، اگر شدت جریان الکتریکی یک مدار 1 آمپر باشد و ولتاژ آن 220 ولت باشد، توان الکتریکی مدار برابر با 220 وات (1 آمپر × 220 ولت) است.
خروج از نسخه موبایل